skip to Main Content

Läggningsinstruktioner

När du lägger ett trägolv är det viktigt att tiljor och eventuella reglar och undergolv har en likvärdig fuktkvot. Annars kan golvet få ökad fuktprocent och kan börja knarra.

Se till att reglar och eventuellt undergolv är nedtorkade, det vill säga har en fuktkvot på cirka 10%. Om golvet ska läggas ovanpå en källare, plintgrund, badrum, kök eller tvättstuga ska en tät fuktspärr läggas direkt på undergolvet innan plankorna läggs.

Om du vill ha golvvärme, tänk på att det påverkar luftfuktigheten i träet. Använd helst ett system men värmeplåt som sprider värmen jämt under hela golvet. Lägg en fuktspärr mellan plankor och värmeslingor. Trägolv med golvvärme ska helst skruvas fast och temperaturen på ytan bör inte överskrida 27°, annars kan golvet förstöras.

Vi rekommenderar även att lägga så kallad stegdämpare i form av grå lumppapp under plankorna. Det absorberar eventuella ljud som kommer av träets ständiga rörelser och minskar risken för att överflödigt lim fäster plankorna på fel sätt.

Tänk också på att en rumstemperatur på 20 grader och en luftfuktighet på 45% är det bästa för ett trägolv.

Börja lägga golv

Våra golv är tillverkade med not och fjäder, även i ändarna. Profilen har underfogning vilket underlättar sammanfogningen och läggningen av plankorna. På furu och gran har de brädor som har 20 mm tjocklek en rundad kant, 25 mm en fasad kant och 30 mm en skarp kant. Ek och ask har skarpa kanter.

Bryt förpackningarna av tiljorna efter vart som du lägger golvet. Tiljorna är förpackade vid cirka 8% fuktkvot vilket är anpassat till normalt inomhusklimat och ska inte luftas innan läggning.

Skruvning

Vi rekommenderar att skruva golvet när det ska läggas på nya reglar eller undergolv samt om golvet ska ha golvvärme. När tiljorna skruvas så krymper och sväller de oberoende av varandra och därför kan det bildas springor mellan plankorna. När luftfuktigheten ökar försvinner de igen. Skruvning av golv minskar risken för golvknarr.

Golvet ska skruvas med golvskruv i dimensionen 4×42–57 mm. Använd skruvdragare så går det lätt och fort. Dra i skruvarna på skrå 1 mm ovanför fjädern. Vid löpande skarvar måste golvtiljan gå över minst två reglar. Obs! Lägg inte två ändskarvar bredvid varandra i samma fack. För bästa passform och för starkare skarvar bör plankornas kortändor limmas.

Ytbehandling

Alla golv levereras obehandlade.Beroende på vilket utseende du vill ha på ditt golv kan det behandlas på olika sätt. Golvolja, lut i kombination med olja eller såpa är några exempel. Om du vill ha en färgton på golvet så går det att betsa eller stryka golvet med pigmenterad olja. Vid lackning är det viktigt att noga följa de anvisningar som följer med produkten och lacken får heller inte har någon limmande effekt.

Innan du ytbehandlar ditt golv bör du slipa det.

Ring och fråga!

Om du är osäker på något som har med läggningen av ditt golv att göra, hör av dig! Vi kommer gärna med tips och förklaringar på hur du bäst ska gå till väga för att få ett perfekt golv.
Reklamationer efter läggning av golv godtages ej.

Lycka till!

Back To Top